Sumitomo Electric Group
For the advancement and prosperity of a society utilizing high level technology
Extra high voltage underground and submarine cable.
Sophisticated technical know how from accessories to installation engineering.
Products
- Bare Conductor.
- Power Cable.
- Control & Instrument Cable.
- Telephone Cable.

Năng lượng điện ngày càng tăng tầm quan trọng của nó trong lĩnh vực môi trường và năng lượng. Sumitomo Electric góp phần cung cấp điện ổn định bằng cách cung cấp các loại dây và cáp điện khác nhau được sử dụng cho mạng lưới phân phối và truyền tải điện giữa các nhà máy phát điện và hộ tiêu thụ. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, Công ty đã và đang đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về cáp điện một chiều cao áp dưới biển để kết nối lưới điện giữa các công ty điện lực và giữa các quốc gia, cũng như để phát điện gió ngoài khơi.

Back to Top